Wat doen we?

De MDHG zet zich in voor druggebruikers, dak- en thuislozen en maakt zich hard om drugs uit het strafrecht te halen. Meerdere keren per jaar organiseert de MDHG evenementen en overleggen om daar ruchtbaarheid aan te geven. Dit doen we door middel van drie doelstellingen:

Individuele Belangenbehartiging

Collectieve Belangenbehartiging

Drugs uit het Strafrecht

 

 

MDHG

Individuele belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging betekent dat wij opkomen voor de belangen van de desbetreffende persoon. Denk aan o.a. het plegen telefoontjes, schrijven en vertalen brieven (van ambtelijke taal naar begrijpelijke taal), meegaan naar screenings, afspraken en zittingen, we dienen klachten in, verstrekken informatie en bieden administratieve ondersteuning. We zijn het luisterend oor, verhelderen de hulpvragen, stellen een plan van aanpak op, proberen schuldhulpverlening op te starten als er nog een wachtlijst is, verwijzen door, melden aan en bemiddelen.

Collectieve belangenbehartiging

De individuele belangenbehartiging vormt voor ons de basis voor de collectieve belangenbehartiging van druggebruikers en dak- en thuislozen. 

Collectieve belangenbehartiging doen we door veel in gesprek te gaan met bijvoorbeeld instellingen, ambtenaren en beleidsmakers en deel te nemen aan allerlei soorten overlegvormen, waar we voor uitgenodigd worden, waar we ons zelf voor uitnodigen of die we zelf organiseren. 

 

Drugs uit het strafrecht

De MDHG pleit er voor om drugs uit het strafrecht te halen, een voor de positieverbetering van onze leden essentiële doelstelling. Decriminalisering leidt tot een menselijker drugsbeleid, waarbij vervolging en opsluiting niet langer centraal staan. Zolang dit nog geen realiteit is, blijft de MDHG het (internationale, landelijke en lokale) drugsbeleid aandachtig en kritisch volgen en zal het haar visie daarop duidelijk blijven maken.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

In samenwerking met MIND, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland hebben een van onze leden Sikko en oud-medewerkster Kerri Hennessey meegewerkt aan het project ‘Aan de slag met onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Het doel van het project is om gemeenten, zorgkantoren en regionale cliënten- en familieorganisaties te helpen om aan de slag te gaan met onafhankelijke cliëntondersteuning.

In het filmpje hiernaast een uitleg over onafhankelijke cliëntondersteuning.

MDHG

Contact & Openingstijden

De MDHG is iedere werkdag geopend van 10:00 tot 16:30 uur.
Wilt u tussen 12:30 uur en 15:30 uur gebruik maken van een computer of de telefoon of wilt u een medewerker spreken? Maak dan even een afspraak.

De MDHG is bereikbaar met de metro of tram 14, halte Waterlooplein.

Jonas Daniel Meijerplein 30

1011 RH Amsterdam

T     020 - 6244775

@    info@mdhg.nl