CORONAVIRUS

Wel open, geen vrije inloop i.v.m. COVID-19

Vanwege het coronavirus en de vaak kwetsbare gezondheid van onze bezoekers, hebben we besloten tot in ieder geval 31 maart te stoppen met de vrije inloopuren van 10 tot 12.30 uur en van 15.30 tot 16.30 uur. Mensen met een ondersteuningsvraag kunnen tussen 10 en 16.30 uur nog wel gewoon aanbellen en worden ook door ons geholpen.

 

Daarbij gelden de volgende afspraken:

 • Wanneer je ondersteuning ook telefonisch kan, bel ons dan op 020-6244775;
 • Wanneer je aanbelt, zal Peter je vragen waarvoor je komt. Houd tijdens dit gesprek enige afstand;
 • Wanneer het een hulpvraag betreft, informeert Peter bij een van de andere medewerkers of er tijd is om je te helpen en of het noodzakelijk is dat je binnen komt. Tijdens dit informeren sluit hij de voordeur;
 • Wanneer je klachten als koorts en/of hoesten hebt, ben je niet welkom. Dan zoeken we naar een andere oplossing;
 • Wanneer je naar binnen kan, loop je rechtstreeks door naar de spreekkamer (voormalige keuken), om daar plaats te nemen op de stoel bij het raam;
 • We geven geen handen;
 • Je krijgt geen toegang tot de andere ruimtes. Zelf op de computer werken etc is tijdelijk niet mogelijk;
 • Houd het gesprek zo kort mogelijk en houd afstand;
 • Je blijft niet langer in het pand dan noodzakelijk;
 • Wanneer er tegelijkertijd een tweede persoon voor een gesprek komt, dient deze buiten te wachten tot de spreekkamer gelucht en schoongemaakt is;
 • Onthoud dat we dit doen vanwege de vaak fragiele gezondheid van een deel van onze leden, waardoor besmetting fatale gevolgen kan hebben.

We hopen met deze maatregel de verspreiding van het virus tegen te gaan en zo lang mogelijk mensen te kunnen blijven helpen.

Gevolgen corona voor harm reduction voorzieningen

 

Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om de gevolgen van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen te inventariseren. 

02-04-2020   1e inventarisatie gevolgen corona en harm reduction

29-04-2020   2e inventarisatie gevolgen corona en harm reduction

07-07-2020   3e inventarisatie gevolgen corona en harm reduction

08-12-2020   4e inventarisatie gevolgen corona en harm reduction

 

 

MDHG

Contact & Openingstijden

De MDHG is iedere werkdag geopend van 10:00 tot 16:30 uur.
Wilt u tussen 12:30 uur en 15:30 uur gebruik maken van een computer of de telefoon of wilt u een medewerker spreken? Maak dan even een afspraak.

De MDHG is bereikbaar met de metro of tram 14, halte Waterlooplein.

Jonas Daniel Meijerplein 30

1011 RH Amsterdam

T     020 - 6244775

@    info@mdhg.nl